ਖ਼ਬਰਾਂ

ਘਰ ਖ਼ਬਰਾਂ


6 July 2024
project management tool

ਆਲੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਦਸਾਂਗੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਤਾਂ ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ...

  • ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
  • ਗਿੱਲੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਾਓ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਹੇਠ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।
  • ਗਰਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ, ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
  • ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਲੂ ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
  • ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ; ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।


ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।