ਖ਼ਬਰਾਂ

ਘਰ ਖ਼ਬਰਾਂ


7 June 2024
project management tool

ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਸ (WFSD), ਹਰ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।


ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕਿਸਾਨ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ WFSD 2024 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

WFSD 2024 ਲਈ ਥੀਮ, "ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਚਨਚੇਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ," ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ: ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ

ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।